Koszt stanowi procent od uzyskanych oszczędności. MOŻNA TYLKO ZYSKAĆ.

1.    Optymalizacja zużycia materiałów

  • Otrzymałeś, zamówiony projekt budowlany
  • Masz wątpliwości, co do kosztu inwestycji
  • Konstrukcja wydaje się być zbyt ciężka


Przed zleceniem projektu wykonawczego SPRAWDŹ!!! Wykonujemy na zlecenie obliczenia sprawdzające konstrukcji budowlanych, a także projekty wykonawcze „odchudzające” zaprojektowaną wcześniej konstrukcje bez konieczności zmiany pozwolenia na budowę.

2.    Określanie nośności konstrukcji i budowli istniejących.

  • Istnieje konieczność nadbudowy lub rozbudowy
  • Następuje zmiana technologii w istniejącym obiekcie
  • Nie zachowała się dokumentacja archiwalna


Określimy nośność każdej konstrukcji budowlanej, determinującą plany i możliwości inwestycyjne.

3.    Weryfikacja projektów.

  • Przeprowadzamy weryfikację projektów budowlanych niezbędną dla uzyskania pozwolenia na budowę.
tel. +48 61 823-72-01 | fax. +48 61 851-67-04 | tel.kom. 601 309 405 | biuro@probudexe.pl | Polityka prywatności | Regulamin | RODO