2021
Projekt wykonawczy, zamienny rozbudowy pomostu technologicznego    
Projekt wykonawczy fundamentu pod prasę postępową ZANI    
Projekt wykonawczy podestu pod centralę wentylacyjną    
Orzeczenie techniczne dotyczące analizy nośności posadzki WRONKI AMICA S.A.
Projekt wykonawczy przebudowy konstrukcji stalowej pomieszczenia WEW    
Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy budynku magazynowo-warsztatowego    
Projekt budowlano-wykonawczy magazynu gazów technicznych    
     
Opinia techniczna, konstrukcyjna ws IV trybuny Stadionu Miejskiego w Poznaniu  POZNAŃ AMICA S.A.

 

Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej w magazynach środków żrących

   
Projekt budowlany i techniczny stanowiska na kontenery na odpady GĄDKI K/POZNANIA NEUCA S.A.
Projekt techniczny wydzielenia pomieszczenia na sprężarki    

 

Projekt techniczny adaptacji pomieszczenia magazynowego na lodówkę

 

JASIN K/POZNANIA

 

SYNOPTIS INDUSTRIAL 

 

Projekt wykonawczy fundamentów pod silosy oraz rozbudowy estakady

 

NOCHOWO K/ŚREMU

 

NORD-INWEST Sp. z o.o.

 

Projekt wykonawczy pomostu przy automatach Erlenbacha

   
Projekt budowlany rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej o kotłownię parową i magazyn surowca WRONKI MARCELIN MANAGEMENT 

 

Obliczenia statyczne elementu reklamowego TOTEM

 

Wiele lokalizacji

 

IMS r&d Sp. z o.o.

 

Opinia techniczna, konstrukcyjna ws hali magazynowej i budynku biurowego

 

GORZÓW WLKP.

 

NOWE CENTRUM Sp. z o.o.

 

Koncepcja wariantowa centrum serwisowania farm wiatrowych

 

Lokalizacja uniwersalna

 

PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.

 

Projekt techniczny przebudowy pomieszczeń sanitarnych

 

ROBAKOWO K/POZNANIA

 

WESTWING


 

2020

Obliczenia sprawdzające ściany budynku produkcyjnego z częścią

biurowo-socjalną w związku z postulowaną zamianą materiału                     PAPROTNIA K/KONINA                       PROJPRZEM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

Kupiec Sp. z o.o.

 

Koncepcja wielobranżowa do projektu utwardzenia placów                          JANIKOWO K/POZNANIA                     ALUMEN SP. Z O.O.

 

Projekt konstrukcyjny schodów zewnętrznych, prefabrykowanych

Kupiec Sp. z o.o.                                                                                     PAPROTNIA K/KONINA                       ZAKŁAD BUDOWLANY Rafał Szymczak

 

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczenia na

zaplecze socjalne dla uczniów -  II Oddział

Projekt wykonawczy aranżacji części biurowej na piętrze budynku                 

warsztatu serwisowego -  II Oddział  

Projekt wykonawczy pomostu serwisowego przy urządzeniu DOPAG

Projekt wykonawaczy przebudowy stężeń w hali przewiązki

Projekt wykonawczy przebudowy części budynku biurowo-socjalnego            WRONKI                                          AMICA S.A.

na pomieszczenia socjalne dla więźniów

Projekt wykonawczy rozbudowy pomostu technologicznego w hali

emalierni

Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczych pod elementy wentylacji

Projekt wykonawczy rozbudowy zadaszenia nad rampą

 

Koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna budynków letniskowego

i gospodarczego                                                                                      OSTROWITE PRYMASOWSKIE            INWESTOR INDYWIDUALNY

 

Orzeczenie techniczne dotyczące sprawdzenia nośności konstrukcji

wsporczej linii podmontazu belki przedniej SLW w hali nr 2 zakładu nr 4        SWARZĘDZ                                      ALFING MONTAGETECHNIK GMBH  

VW Poznań Sp. z o.o. w Swarzędzu przy ul.Rabowickiej 10

 

Opinia techniczna dotycząca budynku jednorodzinnego                                SWARZĘDZ                                      INWESTOR INDYWIDUALNY

 

Koncepcja rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej                                  WRONKI                                         MARCELIN MANAGEMENT SP. z o.o.

2019

Projekt wykonawczy, zamienny przebudowy i zmiany sposobu

użytkowania magazynu oleju

Projekt zaplecza socjalnego dla kobiet w Centrum Dystrybucji

Projekt wykonawczy podestu stalowego wokół prasy 315 ton C&R

w hali nowej tłoczni

Projekt wykonawczy wraz z aranżacją wnętrz przebudowy pomieszczeń

sanitarnych na I i II piętrze budynku biurowego CDK

Projekt wykonawczy, zamienny konstrukcji dachu magazynu oleju

pod urządzenie drycooler

Projekt wykonawczy, zamienny zmiany sposobu użytkowania i przebudowy                WRONKI, POZNAŃ                            AMICA S.A. 

magazynu oleju na laboratorium

Projekt budowlano-wykonawczy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania

budynku magazynowego w Amica Serwis przy ul.Nowowiejskiej 1

Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod logotyp na IV trybunie

Stadionu Miejskiego w Poznaniu

 

Projekt wykonawczy i orzeczenie techniczne dotyczące montażu podestu pod

szafy elektryczne i pomostu ze schodami -  linia montażowa VW T6/T6PA Caddy

Projekt wykonawczy i orzeczenie techniczne dotyczące montażu podestu pod            POZNAŃ                                        VOLSKWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O.

szafy elektryczne i pomostu z drabiną -  linia montażowa VW T6/T6PA Caddy

 

Projekt wstępny (koncepcja zamienna) budynku produkcyjno-

magazynowego z częścią biurowo-socjalną

Projekt zamienny budynku produkcyjno-magazynowego z częścią               PAPROTNIA K/KONINA              KUPIEC SP. Z O.O.

biurowo-socjalną 

 

Projekt konstrukcyjny stoiska targowego

 

Projekt konstrukcyjny hali magazynowej z częścią socjalno-biurową                         POZNAŃ                                         BWS EXPO SP. Z O.O., SP.K.

 

Orzeczenie techniczne dotyczące sprawdzenia nośności konstrukcji wsporczej

pod wciągarkę przy śrutownicy 262

Orzeczenie techniczne dotyczące sprawdzenia nośności posadzki pod konstrukcję      PNIEWY                                        AVK POLSKA SP. Z O.O.

wsporczą  wciągarki przy śrutownicy 262

 

Wykonanie weryfikacji i zatwierdzenie projektu zamiennego słupów żelbetowych

w związku ze zmianą technologii ich wykonania z monolitycznej                              PAPROTNIA                                PROJPRZEM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

na prefabrykowaną                                                                                            

2018

Orzeczenie techniczne dotyczące nośności posadzki przemysłowej

w hali nr 1                                                                                                      GORZÓW WLKP.                          NOWE CENTRUM SP. Z O.O.

 

Projekt wykonawczy przystosowania ściany oddzielenia pożarowego

do wymogów ubezpieczyciela

Projekt wykonawczy wydłużenia pomostu przy automatach Erlenbacha w

hali produkcyjno-magazynowej                                                                           WRONKI                                   PROFI ENAMEL SP. Z O.O.

Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej

Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej

 

Projekt budowlany   budynku gospodarczo-składowego oraz wykonania

utwardzenia placu manewrowego                                                                       PAPROTNIA K/KONINA                KUPIEC SP. Z O.O.

 

Obliczenia statyczne sprawdzające stropu żelbetowego na obciążeniem

regałami magazynowymi                                                                                   SUCHY LAS K/POZNANIA             PAW SP. Z O.O.

 

Orzeczenie techniczne dotyczące sprawdzenia posadzki przemysłowej w hali

GETINGE IC na obciążenie samojezdną suwnicą bramową                                    PLEWISKA K/POZNANIA               PROMAG S.A.

 

Orzeczenie techniczne do suwnic K4-K7 w hali nr 2 zakladu nr 4 w Swarzędu                                                           

Orzeczenie techniczne dotyczące fragmentu linii montażowej VW T6/T6PA

i Caddy

Orzeczenie techniczne dotyczące sprawdzenia nośności fragmentu linii EHB wz       POZNAŃ, SWARZĘDZ                  VOLSKWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O.  

z wymianą napełniarki paliwa KFA

Orzeczenie techniczne dotyczące fragmentu linii montażowej VW T6/T6PA i Caddy

 

Orzeczenie techniczne dotyczące możliwości nadbudowy magazynu oleju

Koncepcja rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania magazynu

oleju opałowego

Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania

magazynu oleju opałowego                                                                               WRONKI, WAŁOWICE                  AMICA S.A.

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania

fragmentu budynku warsztatowo-garażowego w Wałowicach

Projekt wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania magazynu

oleju opałowego

 

Orzeczenie techniczne dotyczące zakotwienia żurawi D/SU/0094-100-3.0

do posadzki hali produkcyjnej                                                                           PNIEWY                                      AVK COMPONENTS SP. Z O.O.

 

Orzeczenie techniczne dotyczące możliwości zakotwienia toru jezdnego

o udźwigu 0.6T do posadzki hali produkcyjnej

Orzeczenie techniczne dotyczące zakotwienia żurawia Demag                               PNIEWY                                     AVK POLSKA SP. Z O.O.  

JC-P-300-KBK-BR-M-250-4.0 do posadzki hali produkcyjnej

 

Opinia techniczna dotycząca rozbudowy hali produkcyjnej – etap I B

hala z suwnicami                                                                                             JANIKOWO K/POZNANIA              ALUMEN SP. Z O.O.

 

Orzeczenie techniczne dotyczące stołu podnośnikowo-obrotowego na terenie

VW Poznań Sp. z o.o.                                                                                      POZNAŃ                                     MBN MASCHINENBAU GMBH

  

2017

Koncepcja budynku pompowni z fundamentami pod zbiorniki p.poż.

Projekt wykonawczy fundamentów pod maszty oświetleniowe, teleskopowe

przy boisku sportowym w Popowie

Orzeczenie techniczne dotyczące uszkodzenia dźwigara dachowego

w hali tłoczni

Projekt budowlano-wykonawczy budynku pompowni z fundamentami

pod zbiorniki p.poż.

Projekt wykonawczy posadzki i fundamentu pod prasę w obrębie                                             WRONKI                               AMICA S.A. 

projektowanej linii zgrzewania QS

Projekt wykonawczy antresoli magazynowej wewnątrz tzw. magazynu                                 

z rampą na terenie II Oddzialu ul.Nowowiejska

Orzeczenie techniczne dotyczące sprawdzenia nośności dachu magazynu CDK

w związku z planowanym podwieszeniem kabli energetycznych

Nadzór i wstępne opinia dotycząca możliwości tymczasowej eksploatacji

konstrukcji magazynu odpadów wz z pożarem

Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy portierni towarowej

 

Koncepcja konstrukcyjna przebudowy hallu wejściowego przy auli budynku

Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury                                                                        ŚREM                                  PARAFIA P.W. NSJ

 

Projekt budowlany cz.2 budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną

Inwentaryzacja wiaty magazynowej                                                                                     PAPROTNIA K/KONINA             KUPIEC SP. Z O.O.  

Projekt wykonawczy  budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną

 

Weryfikacja projektu budowlanego, konstrukcyjnego fundamentów pod maszty

oświetleniowe przy boisku sportowym                                                                                  POPOWO K/WRONEK          ENEA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. 

 

Orzeczenie techniczne dotyczące zakotwienia żurawi D/SU/094 i D/SU/0183 do posadzki

hali produkcyjnej                                                                                                               PNIEWY                                AVK POLSKA SP. Z O.O.

 

Orzeczenia techniczne dotyczące zakotwienia żurawi JC-P-250-7.0 posadzki

hali produkcyjnej

Orzeczenia techniczne dotyczące zakotwienia żurawi D/SU/0263-250-4.0                                 PNIEWY                           AVK COMPONENTS SP. Z O.O.  

do posadzki hali produkcyjnej

 

Orzeczenie techniczne dotyczące określenia możliwości dociążenia stropu wewnątrz

hali produkcyjnej 

Projekt wykonawczy schodów do pomieszczenia technicznego wewnątrz

hali produkcyjnej                                                                                                              WRONKI                              PROFI ENAMEL SP. Z O.O.

Aneks do projektu wykonawczego pomostu przy automatach Erlenbacha

Koncepcja rozbudowy hali magazynowej wraz nadbudową i zabudową silosów

2016

Projekt wykonawczy regałów magazynowych do nowej hali tłoczni 

Projekt wykonawczy podestów wokół pras w nowej hali tłoczni 

Opinia techniczna w/s posadzki w Hali Łącznika  przy Magazynie                                        WRONKI                                AMICA WRONKI S.A.

Wysokiego Składowania

Projekt wielobranżowy biur BHP wraz z modernizacją pomieszczeń

 

Projekt budowlany, konstrukcyjny budynku produkcyjno-magazynowego

z częścią biurową

Projekt wykonawczy, konstrukcyjny budynku produkcyjno-magazynowego z

częścią biurową 

Projekt wykonawczy, konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną na dachu                 SUCHY LAS K/POZNANIA          4EXPO Paweł Madejski

części biurowej budynku produkcyjno-magazynowego

Projekt wykonawczy, płyty fundamentowej pod zbiornik buforowy w kotłowni 

budynku produkcyjno-magazynowego

 

Projekt wstępny (koncepcja) budynku produkcyjno-magazynowego z częścią

biurowo-socjalną

Projekt budowlany cz.1 budynku produkcyjno-magazynowego z częścią                           PAPROTNIA K/KONINA             KUPIEC SP. Z O.O.

biurowo-socjalną

 

Koncepcja planu zagospodarowania działki pod inwestycję                                              POZNAŃ                            EUROPE DISPLAYS POLAND SP. Z O.O.

 

Doradztwo techniczne                                                                                                 POZNAŃ                                 HOESCH BAUSYSTEME GMBH

 

Orzeczenie techniczne dotyczące zakotwienia żurawi ŻS250 do posadzki

hali produkcyjnej                                                                                                        PNIEWY                                 AVK POLSKA SP. Z O.O.

 

Orzeczenie techniczne dotyczące zakotwienia żurawi SSKKBK-250-4.0 do

posadzki hali produkcyjnej

Orzeczenia techniczne dotyczące zakotwienia żurawi JC-P-250-4.0 i JC-P-250-5                 PNIEWY                                 AVK COMPONENTS SP. Z O.O.

do posadzki hali produkcyjnej

2015

Projekt wykonawczy pomieszczenia biurowego nad stanowiskiem

ładowania akumulatorów w magazynie komponentów 

Projekt wykonawczy modernizacji fragmentów budynku zaplecza

technicznego 

Projekt wykonawczy zmiany sposobu użytkowania magazynu gazów

na magazyn chemiczny i nowego magazynu gazów

Projekt przebudowy stężenia ściany szczytowej hali montażowej

Projekt wykonawczy fundamentu pod prasę Mossini

Projekt usunięcia kolizji ściągu dźwigara przy MSK

Projekt wykonawczy pomostu technologicznego pod urządzenie z filtrem

Orzeczenie techniczne dotyczące możliwości zainstalowania                                             WRONKI                                   AMICA WRONKI S.A.

4 suwnicy 10T w hali tłoczni                                                                           

Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy portierni                                                    

Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczych pod chłodnice freonowe

na emalierni

Nadzór autorski związany z akceptacją projektu powykonawczego

modernizacji fragmentów budynku zaplecza technicznego

Projekt wykonawczy fundamentów pod prasy oraz posadzki w

rozbudowywanej części hali tłoczni

Projekt wykonawczy wzmocnienia stropu w magazynie - II Oddział

Projekt wykonawczy przebudowy elementów konstrukcyjnych hali montażu

 

Projekt wykonawczy pomostu obsługowego do automatów Erlenbacha 

Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod wciągarkę nad  automatami Kurtza           WRONKI                                   PROFI ENAMEL SP. Z O.O.

Obliczenia statyczne sprawdzające konstrukcji wsporczej pod rurociągi

Projekt przebudowy pomostu technologicznego pod automaty formierskie Erlenbacha

 

Projekt wykonawczy fundamentu pod młynek Herbold dla REHAU Sp. z o.o. 

Projekt wykonawczy fundamentu pod silosy i estakady pod instalacje dla                        NOCHOWO                               NORD Roman Młodak

REHAU Sp. z o.o.

 

Obliczenia statyczne stoisk targowych

Projekty konstrukcyjne stoisk targowych                                                                     POZNAŃ                                   4EXPO Paweł Madejski  

 

Orzeczenie techniczne - Badanie nośności konstrukcji posadzki betonowej

w magazynach zlokalizowanych w budynkach nr 1, 9, 10                                              BIEDRUSKO K/POZNANIA          14 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSP.  

2014

Opinia techniczna dotycząca możliwości zamontowania żurawi o

udźwigu 500 kG na słupach hali produkcyjno magazynowej                              JANIKOWO K/POZNANIA                            ALUMEN SP. Z O.O.

Projekt wykonawczy budynku produkcyjnego – łącznik

magazynowy

 

Projekt wstępny (koncepcja) hali magazynowej z częścią socjalno-biurową

Orzeczenie techniczne dotyczące stropu żelbetowego budynku

produkcyjno-magazynowego

Projekt budowlany  hali magazynowej z częścią socjalno-biurową

Projekt wykonawczy hali magazynowej z częścią socjalno-biurową                    PAPROTNIA K/KONINA                              KUPIEC SP Z O.O.

Projekt wykonawczy zbiornika retencyjnego o pojemności 629 m3 

Projekt wykonawczy wzmocnienia stropu żelbetowego budynku

produkcyjno-magazynowego

Nadzór na realizacją wzmocnienia stropu żelbetowego budynku

produkcyjno-magazynowego

 

Orzeczenie techniczne dotyczące wewnętrznej estakady pod

suwnicę o udźwigu 3.5 tony

Orzeczenie techniczne dotyczące drugiej suwnicy o udźwigu 10 ton

w hali tłoczni                                                                                             WRONKI                                               AMICA S.A.       

Koncepcja programowo przestrzenna rozbudowy zakładu

Uzgodnienie zmian elewacji do projektu rozbudowy i zmiany

sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni

 

Projekt wykonawczy fundamentów pod mieszalnię pasz - cz.2                          BLEDZEW                                                MODUŁ Nelia Jurasik

 

Inwentaryzacja rzutu budynku produkcyjno-biurowego

Opinia techniczna dotycząca możliwości usunięcia części słupów

budynku produkcyjno-magazynowego                                                            ZŁOTNIKI K/POZNANIA                            ROMAG Gryziński, Wieczorek

Koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna przebudowy magazynu 

 

Orzeczenie techniczne dotyczące nośności pomostu technologicznego

w hali pieców                                                                                           CHODZIEŻ                                          FABRYKA PORCELANY   

 

 

Orzeczenie techniczne dotyczące zamocowania żurawia o

udźwigu 0.5 T do posadzki hali produkcyjnej                                           PNIEWY                                             AVK ARMADAN SP. Z O.O.

 

Projekt montażowy obudowy zewnętrznej budynku Zakładu Przemysłowego

Produkcji Katalizatorów Samochodowych UMICORE                                         NOWA RUDA                                        STRABAG   

 

 

Opinie techniczne dotyczące obliczeń posadzki hali magazynowej

WG2 firmy KUPIEC                                                                                      PAPROTNIA K/KONINA                          COMMERCECON SP. Z O.O.

 

Koncepcja optymalizacji konstrukcji wiaty magazynowej   

Projekt wykonawczy  konstrukcji rozbudowy wiaty magazynowej                     DREZDENKO                                         SMURFIT KAPPA

2013
Sprawdzenie nośności stropu +8.00 m w hali WPG    
Projekt wydzielenia magazynu komponentów z części magazynu wyrobów got.    
Projekt wzmocnienia belek podsuwnicowych w magazynie komponentów    
Inwentaryzacja i projekt kolorystyki kręgielni we Wronkach    
Inwentaryzacja budynku portierni głównej    
Inwentaryzacja i projekt przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku CDK    
Zbiorczy plan zagospodarowania dla trzech inwestycji    
Projekt budowlano wykonawczy zmiany sposobu użytkowania starej kotłowni        WRONKI AMICA WRONKI S.A.
Projekt wykonawczy kanałów pod podesty i fundamentu pod manipulator    
w ramach czwartej linii montażowej FK    
Orzeczenie techniczne dotyczące usunięcia części ścian nośnych w hali     
montażu    
Orzeczenie techniczne dotyczące zwiększenia udźwigu suwnicy w hali krajalni    
Orzeczenie techniczne dotyczące wewnętrznej estakady pod suwnicę o     
udźwigu 5.0 T    
                                                                                                                 
Projekt budowlany budynku handlowego (przebudowa) POZNAŃ WABO Bogusława Gryzińska-Woroch  
Opinia techniczna, konstrukcyjna dotycząca stadionu miejskiego w Poznaniu POZNAŃ WIELKOPOLSKIE BIURO PROJEKTÓW
Projekt przystosowania budynku szkoły podstawowej do przepisów ppoż WRONKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Projekt wykonawczy kanałów podposadzkowych w pawilonie 8A MTP POZNAŃ MAR DOM
Orzeczenie techniczne dotyczące balustrad balkonów POZNAŃ ŚLUSARTWO-KOWALSTWO W.Konieczny
Projekt wykonawczy remontu dachu i elewacji budynku biurowego POZNAŃ CHEMIK
Koncepcja budynku produkcyjnego - łącznik magazynowy JANIKOWO                             ALUMEN SP. Z O.O.
Projekt wykonawczy fundamentów pod mieszalnię pasz - cz.1. BLEDZEW MODUŁ Nelia Jurasik
     
Opinia techniczna dotycząca posadowienia tymczasowych budynków    
dla osób ubiegających się o azyl Neue Späth-Straße /Haarlemer Straße BERLIN EBEC SP. Z O.O.
Projekt wykonawczy fundamentów budynków dla osób ubiegających się o azyl    
Neue Späth-Straße /Haarlemer Straße    
2012

 

Orzeczenie techniczne dotyczące istniejącej hali produkcyjno-magazynowej    
w związku z instalacją suwnicy o nośności 10T    
Nowej fasada ściany szczytowej hal montażowych Fabryki Kuchni WRONKI AMICA WRONKI S.A.
Opinia techniczna dotycząca nośności posadzek hal CDK i montażowej    
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia    
pracowników serwisu na oddziale II    
Konstrukcje wsporcze pod monitory reklamowe WARSZAWA-GALERIA MOKOTÓW INTERNET MEDIA SERVICES S.A.
Dach i strop budynku jednorodzinnego (przebudowa) WRONKI INWESTOR INDYWIDUALNY
Projekt zamienny elektrowni na pelet GÓRA GM.TARNOWO PODGÓRNE PIREN
Remont dachu i elewacji zabytkowej kamienicy mieszkalnej WRONKI WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
Projekt adaptacji zabudowań gospodarskich na dom jednorodzinny BIEZDROWO K/WRONEK INWESTOR INDYWIDUALNY
Westybul wejściowy do obiektu handlowo-usługowego POZNAŃ CHEMIK
Konstrukcja stoiska targowego miasta Poznań - Milan Superstudio Piu MEDIOLAN VAN HAGEN ADVERTISING
Obliczenia statyczne pomieszczenia kruszarek (Crusher Room) NORWEGIA NAVIC ENGINEERING POLSKA
Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego           POZNAŃ - SUCHY LAS INWESTOR INDYWIDUALNY
2011

 

Koncepcja przebudowy wiejskiej zabudowy gospodarskiej na budynek mieszkalny, jednorodzinny BIEZDROWO K/WRONEK IWNESTOR INDYWIDUALNY

Projekt fundamentów i zakotwienia żurawi technologicznych

POZNAŃ ELEKTRA PLUS

Projekt wykonawczy wydzielenia stref pożarowych o powierzchni 3180 m2 w istniejącej Fabryce Kuchni

Projekt budowlano-wykonawczy hali montażowej o powierzchni 2700 m2 dobudowanej do Fabryki Kuchni i Centrum Dystrybucji Krajowej

Koncepcja projektowa nowej hali montażowej z częścią magazynową o łącznej powierzchni 6000 m2 dobudowanej do Fabryki Kuchni i Centrum  Dystrybucji Krajowej

Projekt wykonawczy wydzielenia pożarowego stacji energetycznej SO3

Projekt budowlano-wykonawczy dostosowania istniejącej klatki schodowej w hali WPG do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy frontu zakładu od strony Mickiewicza w zakresie zadaszenia wjazdu/wyjazdu głównego, przebudowy portierni, zajezdni rowerowej, ogrodzenia frontowego i parkingu wewnętrznego

Przebudowa dawnej kotłowni na budynek zaplecza technicznego (biura, laboratoria, archiwum) wariant II

WRONKI AMICA WRONKI S.A.
Koncepcja plastyczna rewitalizcji zakładu od strony ul.Mickiewicza    
Orzeczenie techniczne i projekt wykonawczy torowiska manipulatora z techniką skręceń EC POZNAŃ VOLKSWAGEN POZNAŃ
Budynek jednorodzinny POZNAŃ - SUCHY LAS INWESTOR INDYWIDUALNY
2010
Przebudowa pomieszczeń na Laboratorium Długości i Kąta    
Inwentaryzacja i analiza statyczna dawnej kotłowni węglowej    
Przebudowa pomieszczeń na Dział IT    
Określenie nośność stropu magazynu    
Przebudowa zaplecza kotłowni na serwerownię    
Określenie nośności dachu emalierni WRONKI AMICA WRONKI S.A.
Przebudowa dawnej kotłowni na budynek zaplecza technicznego    
Wiata magazynowania odpadów    
Określenie nośność dachów drewnianych magazynów oddziału II    
Przebudowa piętra hali WPG na laboratoria i archiwum    
Tymczasowe podparcie drewnianego dachu magazynu z rampą    
Projekt zamienny konstrukcji stalowej budynku oczyszczania osadów WROCŁAW WROCŁAWSKA OCZYSZCZ. ŚCIEKÓW
Określenie nośności pomostów technologicznych    
Przystosowanie przedszkola do wymogów PPOŻ WRONKI PRZEDSZKOLE NR 1
2009
Inwentaryzacja i analiza statyczna wiaty magazynu opakowań    
Określenie nośności stropu hali WPG    
Przebudowa wiaty magazynu opakowań na magazyn styropianu WRONKI AMICA WRONKI S.A.
Określenie nośność stropu budynku biurowego pod serwerownię    
Zmiana sposobu użytkowania dawnej kotłowni    
Przebudowa konstrukcji dachu Fabryki Kuchni    
Hala produkcyjno-magazynowa drukarni z częścią biurowo-socjalną GARBATKA GM.ROGOŹNO NORDSIGN XLP
Kotłownia z bunkrem na pelet ZŁOTNIKI 4EXPO
Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjnego WRZEŚNIA HERBAPOL
Basen kąpielowy MÓRKA GM.ŚREM PARAFIA NMP
Przedłużenie torowiska manipulatorów linii montażowej POZNAŃ VOLKSWAGEN
Remont i kolorystyka elewacji budynku mieszkalnego WRONKI WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
2008
Określenie nośności pomostu technologicznego    
Opinia techniczna dotycząca obiektów namiotowych WRONKI AMICA WRONKI S.A.
Magazyn styropianu i uszczelek    
Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych    
Fundamenty pod zespoły prądotwórcze GÓRKA GM. T.PODGÓRNE PIREN
Hala produkcyjno-magazynowa drukarni z częścią biurowo-socjalną GARBATKA GM.ROGOŹN. NORDSIGN
Hale montażowo-magazynowe z budynkiem biurowo-socjalnym BOLECHOWO EL-CAB
Hala produkcji betonów WEJHEROWO ORLEX
Zamocowanie żurawi technologicznych PNIEWY AVK POLSKA
Hala magazynowa z częścią biurowo-socjalną    
Zbiornik na wody deszczowe ZŁOTNIKI K/POZNANIA 4EXPO
Mur oporowy    
Obliczenia sprawdzające regału dojrzewalni betonów POZNAŃ K.R.U.K.
Dach stalowy warsztatu ślusarskiego KRAJEWICE ZAKŁAD ŚLUSARSKI A.WOŹNY
2007
Konstrukcje wsporcze pod monitory reklamowe WARSZAWA MACROART - ZŁOTE TARASY
Konstrukcje wsporcze pod monitory reklamowe WARSZAWA MACROART - GALERIA MOKOTÓW
Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną - żelbet    
Fundament pod agregat NOWA SÓL FUNAI
Fundament pod reklamę z logo firmy    
Fundament pod zgniatarkę do śmieci    
Elektrownia na biomasę GÓRKA GM. T. PODGÓRNE PIREN
Remont wydzialu syntez chemicznych WROCŁAW FSP GALENA
Modernizacja i rozbudowa magazynu wielofunkcyjnego KOMORNIKI K/POZNANIA MARO
Budynek biurowo-produkcyjny - elementy żelbetowe NOWA SÓL AB FOODS
Zbiorniki uśredniające ścieki przemysłowe    
Torowisko suwnicy podajnika obornika GOŚCIEJEWO HOLPOL COMPOST
Obliczenia sprawdzające regału dojrzewalni betonów POZNAŃ K.R.U.K.
2006

 

Budynek usługowo-mieszkalny ROKIETNICA K/POZNANIA HURTOWNIA MIĘSO-WĘDLINY-DRÓB
Hale produkcyjne z budynkiem biurowym ŚRODA WLKP. HOMAG MACHINERY
Konstrukcje wsporcze pod monitory reklamowe ŁÓDŹ MACROART - MANUFAKTURA
Konstrukcje wsporcze pod monitory reklamowe POZNAŃ MACROART - STARY BROWAR
Magazyn części samochodowych z częścią biurowo-socjalną KOMORNIKI K/POZNANIA BRESCH + EWA GĄSIOREK
Konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyjne WRONKI AMICA WRONKI S.A.
Konstrukcja reklamy planszowej WARSZAWA JETLINE
Fundament pod automat odlewniczy BARTOSZYCE ZAKŁAD ODLEWN. AW - BARTOSZYCE
Określenie nośności torowisk suwnic wewnętrznych SWARZĘDZ K/POZNANIA METEX
Rozbudowa pomieszczeń socjalnych    
Pomost technologiczny PNIEWY AVK POLSKA
Śluza bramowa    
2005
Magazyn narzędzi    
Wiata składowania blach WRONKI AMICA WRONKI S.A.
Plac segregacji odpadów    
Laboratorium kuchni    
Przebudowa magazynu na część biurowo-socjalną POZNAŃ PERFEXIM
Przebudowa i modernizacja magazynów POZNAŃ ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA
Wiszący pomost technologiczny i torowiska pod suwnice TRNAVA - SŁOWACJA PSA CITROEN PEUGEOT
Fundament pod agregat prądotwórczy IKARIA - GRECJA HCP CEGIELSKI
Fundament pod prasę PNIEWY TEGOMETALL
Tor kartingowy w budynku KINEPOLIS POZNAŃ POZNAN INDOOR KARTING
Konstrukcja wsporcza pod rekuperator PNIEWY AVK POLSKA
Określenie nośności torowiska pod suwnice POZNAŃ METEX
2004
Wydłużenie konstrukcji wsporczej pod elektrowciąg POZNAŃ VOLKSWAGEN
Konstrukcje wsporcze pod elektrowciągi SWARZĘDZ  
Fundament pod zespół prądotwórczy KOZIEGŁOWY K/POZNANIA METAEKO
Fundament pod automat odlewniczy GOSTYŃ TERIEL
Budynek magazynowo-ekspozycyjny z częścią handlową POZNAŃ COMFORT
Budynek biurowo-socjalny SKÓRZEWO K/POZNANIA USŁUGI BUDOWLANE T.SĘKOWSKA
Inwentaryzacja budynku wielofunkcyjnego ŁÓDŹ AMICA WRONKI S.A.
2003
Konstrukcja wporcza pod przenośnik rolkowy POZNAŃ VOLKSWAGEN
Koncepcja budynku biurowego z częścią ekspozycyjną PLESZEW DMG POLSKA
Nadzór inwestorski na budową hali magazynowej POZNAŃ PERFEXIM
Obiekt handlowo-usługowy POZNAŃ CHEMIK LAK
Rozbudowa siedziby firmy POZNAŃ AJAKS S.A.
Magazyn produktów gotowych SOBOTA K/POZNANIA  
Projekt plastyczny nawierzchni eskpozycyjnych SOBOTA K/POZNANIA POZ-BRUK SOBOTA
Hala produkcji betonów KALISZ  
2002
Hala produkcji betonów SZCZECIN POZ-BRUK SOBOTA
Projekt plastyczny aranżacji kostki brukowej POZNAŃ  
Aranżacja hall'u głównego    
Rozbudowa pomieszczeń socjalnych PNIEWY AVK POLSKA
Projekt plastyczny eskspozycji wyrobów    
Inwentaryzacja i analiza statyczna budynku wielofunkcyjnego KISZKOWO LNB POLSKA
Projekt naprawczy budynku wielofunkcyjnego    
Hala magazynowa z częścią socjalną BOGUCIN K/POZNANIA PIERROT
Remont i modernizacja budynku biurowego POZNAŃ OKRĘGOWA IZBA RADC. PRAWNYCH
tel. +48 61 823-72-01 | fax. +48 61 851-67-04 | tel.kom. 601 309 405 | biuro@probudexe.pl | Polityka prywatności | Regulamin | RODO