AMICA S.A., Wronki ul.Mickiewicza 52

 1. Projekt budowlano-wykonawczy przeniesienia hali magazynowej o powierzchni 645 m2 (17.66*36.5 m)
 2. Projekt budowlano-wykonawczywiaty składowania blach o powierzchni 700 m2 (12.40*52.25 m)
 3. Projekt  budowlano-wykonawczyplacu segregacji odpadów o powierzchni 3050 m2 z zadaszeniami o łącznej powierzchni 1120 m2
 4. Projekt  budowlano-wykonawczylaboratorium kuchni
 5. Inwentaryzacja budynku wielofunkcyjnego w Łodzi przy ul.Traktorowej 148/158 (prace na zlecenie i w kooperacji z Burem Projektów „BALBUD PROJEKT” Tarnowo Podgórne)
 6. Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod urządzenia klimatyzacyjne kabiny WAGNER
 7. Projekt budowlano-wykonawczy magazynu styropianu i uszczelek o powierzchni 330 m2 (6.9*48.7 m) przy fabryce lodówek we Wronkach
 8. Projekt wykonawczy rozbudowy magazynu wyrobów gotowych fabryki kuchni we Wronkach o strefę załadunku wagonu  
 9. Orzeczenie techniczne dotyczące nośności pomostu technologicznego magazynu płaszczy FL w hali lodówek
 10. Orzeczenie techniczne dotyczące nośności stropu +8.00 m w hali WPG (Wydział Płyt Grzejnych)
 11. Orzeczenie techniczne dotyczące nośności stropu serwerowni w budynku biurowym przy fabryce pralek
 12. Projekt zmiany sposobu użytkowania wiaty opakowań przy fabryce lodówek na magazyn styropianu
 13. Projekt zmiany sposobu użytkowania części starej kotłowni na pomieszczenia serwisu automatykówProjekt zmiany sposobu użytkowania dawnego zaplecza kotłowni na pomieszczenia serwerowniProjekt wykonawczy przebudowy ściągu dźwigara konstrukcji dachu fabryki kuchni w związku z wprowadzeniem nowej linii technologicznej
 14. Projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku biurowo-socjalnego na laboratorium długości i kąta
 15. Projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku biurowo-socjalnego na dział IT
 16. Orzeczenie techniczne dotyczące określenia nośności stropu magazynu nr 1 na oddziale II przy ul.Nowowiejskiej
 17. Orzeczenie techniczne dotyczące określenia nośności dachu emalierni w Fabryce Kuchni w/z z montażem instalacji kanałowej klimatyzacji kabin emalierskich
 18. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania dawnej kotłowni węglowej 2xWR10 na budynek zaplecza technicznego (powierzchnia  użytkowa 1024 m2) - prototypownia, laboratoria, archiwum
 19. Projekt budowlano wykonawczy wiaty na odpady przemysłowe (dla Samsung Electronics)
 20. Orzeczenie techniczne dotyczące określenia nośności dachu drewnianego dwóch magazynów na oddziale II przy ul.Nowowiejskiej
 21. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania kondygnacji magazynowej (poziom +8.00 m) hali WPG na laboratoria i archiwum
 22. Projekt wykonawczy tymczasowego podparcia dachu tzw. magazynu z rampą na oddziale II przy ul.Nowowiejskiej
 23. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania dawnej kotłowni węglowej 2xWR10 na budynek zaplecza technicznego (powierzchnia  użytkowa 1024 m2) - wariant II - prototypownia, biura, laboratoria, archiwum
 24. Projekt plastyczny rewitalizacji (kolorystyki) Zakładu Amica Wronki S.A. od strony ul.Mickiewicza
 25. Wariantowa koncepcja plastyczna fasad budynku biurowego przy ul.Mickiewicza
 26. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i modernizacji frontu zakładu w zakresie budowy zadaszenia nad wjazdem/wyjazdem głównym, przebudowy portierni, zajezdni rowerowej, ogrodzenia frontowego i parkingu wewnętrznego
 27. Koncepcja programowo-przestrzenna nowej hali montażowej o powierzchni 2600 m2, a perspektywicznie hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 6000 m2
 28. Projekt wydzielenia pożarowego stacji energetycznej SO3.
 29. Projekt budowlano-wykonawczy nowej hali montażowej o powierzchni 2700 m2 dobudowanej do istniejącej Fabryki Kuchni i Centrum Dystrybucji.
 30. Projekt wykonawczy wydzielenie stref pożarowych o powierzchni 3180 m2 w istniejącej Fabryce Kuchni.
 31. Projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia socjalne dla pracowników magazynu serwisu na Oddziale II.
 32. Opinia techniczna dotycząca zamocowania żurawia technologicznego do posadzki hal CDK i montażowej.
 33. Projekt wykonawczy przebudowy stężenia ściennego w łączniku pomiędzy halą montażu, a emaliernią Fabryki Kuchni.
 34. Projekt wykonawczy fasady ściany szczytowej hal montażowych Fabryki Kuchni.
 35. Projekt wykonawczy rozbudowy pomostu obsługowego ponad pomieszczeniem sitodruku wewnątrz nowej hali montażowej.
 36. Orzeczenie techniczne dotyczące możliwości zainstalowania suwnicy o udźwigu 10T w istniejącej hali żelbetowej.
 37. Projekt wydzielenia magazynu komponentów z części magazynu wyrobów gotowych z dobudową śluzy i doku załadunkowo-rozładunkowego.
 38. Projekt wzmocnienia belek podsuwnicowych w dotychczasowym magazynie komponentów wz z montażem suwnicy o udźwigu 10T.
 39. Opinia techniczna dotycząca nośności stropu Wydziału Wiązek.
 40. Projekt rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania dawnej kotłowni na budynek pomocniczy (serwis automatyków, laboratorium, archiwum, warsztaty).
 41. Inwentaryzacja budynku portierni w związku z planowanym umieszczeniem wewnątrz budynku bankomatu.
 42. Projekt elementów konstrukcyjnych 4 linii montażowej Fabryki Kuchni.
 43. Zbiorczy plan zagospodarowania dla rozbudowy hali WPG, magazynowej hali namiotowej i przystosowania klatki schodowej WPG do przepisów ppoż.
 44. Inwentaryzacja i projekt adaptacji pomieszczeń budynku biurowego magazynu wyrobów gotowych.
 45. Orzeczenie techniczne dotyczące estakady pod suwnicę o nośności 5.0 ton przy prasie Benelli 1.
 46. Opinia techniczna w/s usunięcia części ścian pomiędzy słupami hal montażowych.
 47. Orzeczenie techniczne dotyczące tymczasowego dopuszczenia do użytkowania estakady podsuwnicowej, warunkowane obniżeniem udźwigu suwnicy.
 48. Orzeczenie techniczne dotyczące eksploatacji drugiej suwnicy o udźwigu 10T w hali tłoczni.
 49. Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy zakładu zawierająca perspektywiczny plan zagospodarowania.
 50. Projekt wykonawczy biura magazyniera ponad stanowiskami ładowania wózków aktumulatorowych w magazynie komponentów.
 51. Projekt wykoanawczy modernizacji fragmentów budynku zaplecza technicznego.
 52. Projekt wykonawczy zmiany sposobu użytkowania magazynu gazów na magazyn chemiczny.
 53. Projekt magazynu na butle propan-butan.
 54. Projekt wykonawczy fundamentu pod urządzenie do testowania opakowań.
 55. Projekt wykonawczy przebudowy stężenia ściany szczytowej nowej hali montażowej.
 56. Projekt wykonawczy fundamentu pod prasę postępową Mossini 315.
 57. Projekt wykonawczy przebudowy ściągu dźwigara żelbetowego hal montażowych w związku z kolizją z nową linią technologiczną.
 58. Projekt wykonawczy przebudowy pomostu technologicznego w Hali Emalierni.
 59. Orzeczenie techniczne dotyczące eksploatacji czwartej suwnicy o udźwigu 10T w lewej nawie hali tłoczni (dawna hala krajani).
 60. Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy portierni głównej.
 61. Orzeczenie techniczne dotyczące określenia nośności stropu nad pomieszczeniem ładowania wózków akumulatorowych w magazynie z rampą (II Oddział).
 62. Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczych pod elementy wentylacji w Hali Emalierni.
 63. Projekt wykonawczy fundamentów pod 8 pras hydraulicznych w nowej Hali Tłoczni.
 64. Projekt wykonawczy wzmocnienia stropu w magazynie Oddziału II.
 65. Projekt wykonawczy przebudowy elementów konstrukcyjnych Fabryki Kuchni.
 66. Projekt wykonawczy regałów narzędziowych do nowej Hali Tłoczni.
 67. Projekt wykonawczy podestów stalowych wokół pras w nowej Hali Tłoczni.
 68. Opinia techniczna dotycząca sposobu przygotowania podłoża pod posadzkę w nowej Hali Łącznika.
 69. Projekt wykonawczy przebudowy fragmentu budynku socjalnego na biura BHP.
 70. Koncepcja budynku pompowni z fundamentami pod zbiorniki ppoż.
 71. Orzeczenie techniczne dotyczące uszkodzonego dźwigara strunobetonowego.
 72. Projekt budowlano-wykonawczy budynku pompowni z fundamentami pod zbiorniki ppoż.
 73. Projekt posadzki i fundamentu pod prasę w obrębie linii zgrzewania piekarników QS w starej hali tłoczni.
 74. Projekt antresoli magazynowej w tzw. magazynie z rampą na terenie Oddziału II.
 75. Orzeczenia dotyczące sprawdzenia nośności dachu magazynu CDK.
 76. Opinia techniczna dotycząca stanu wiaty magazynowej na zakładowym składowisku odpadów wz z zaistniałym pożarem.
 77. Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy porterni towarowej.
 78. Orzeczenie techniczne dotyczące określenia możliwości nadbudowy dawnego magazynu oleju.
 79. Wielobranżowa koncepcja przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania magazynu oleju opałowego na budynek laboratoryjno-biurowy.
 80. Wielobranżowy projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania magazynu oleju opałowego na budynek laboratoryjno-biurowy.
 81. Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania fragmentu budynku warsztatowo-garażowego na cele produkcyjne w OZ Wałowice.
 82. Wielobranżowy projekt wykonawczy przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania magazynu oleju opałowego na budynek laboratoryjno-biurowy.
 83. Wielobranżowy projekt wykonawczy, zamienny przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania magazynu oleju opałowego na budynek laboratoryjno-biurowy.
 84. Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na drukarnię i Call Center.
 85. Projekt wykonawczy konstrukcji wporczej pod logo firmy na trybunie IV Stadionu Miejskiego w Poznaniu.
 86. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczenia magazynowego na zaplecze socjalne dla uczniów na terenie Oddzialu II.
 87. Projekt wykonawczy aranżacji pomieszczeń biurowych na piętrze warsztatu serwisowego na terenie Oddzialu II.
tel. +48 61 823-72-01 | fax. +48 61 851-67-04 | tel.kom. 601 309 405 | biuro@probudexe.pl | Polityka Cookies